Hvis du flyver til eller fra en lufthavn i EU, har du ret til erstatning, hvis dit fly er forsinket i mere end 3 timer. Du kan få erstatning for op til 3 år tilbage i tiden.

Din erstatning starter på ca. 2.000 kroner, men kan løbe helt op i 4.500 kroner, hvis du bliver forsinket på en længere flyvetur – erstatningen gælder for hver enkelt passager, der er med på den givne rejse.

Er I derfor et par eller flere venner ude at rejse og jeres fly bliver forsinket, vil I alle dermed have ret til erstatning for flyforsinkelsen ifølge EU-reglerne.

Få din retmæssige ersatning nemt og hurtigt:

Danske Flyhjaelp tager din sag og stævner flyselskabet, hvis de ikke betaler din kompensation i tide. Med Flyhjaelp.dk får du:

  • 75 % når du vinder sagen – Danmarks højeste sats
  • 0 kr. op ad lommen for at starte sagen
  • 0 kr. i betaling, hvis du ikke selv får penge

Giv Flyhjaelp.dk (klik her) din sag nu – 100 % risikofrit.

Hvornår kan jeg få kompensation?

De nuværende gældende regler for erstatning for flyforsinkelse blev vedtaget af EU parlamentet tilbage i år 2004. Efterfølgende igennem årene er de blevet præciseret gennem en række retssager mellem passagerer og flyselskaberne.

Siden de gældende regler er udarbejdet af EU, vil reglerne derfor også kun gælde flyvninger til/fra lande i EU (samt både Norge, Island og Schweiz). Rejser du derfor over Atlanten til USA, vil samme regler derfor ikke være gældende.

Reglerne lyder således, at du kan få erstatning, hvis du ankom mere end to timere senere til din destination, som følge af enten:

  • Dit fly blev aflyst
  • Dit fly var forsinket
  • Dit fly blev omdirigeret til en anden lufthavn
  • Dit fly var overbooket og at du derfor ikke kom med

Ydermere er det vigtigt at understrege, at skyldes forsinkelsen ekstraordinære omstændigheder, der ligger uden for flyselskabets kontrol, vil passagerens krav om erstatning bortfalde. Det kunne være dårligt vejr, strejke eller krig, som alle er ting uden for flyselskabets kontrol.

Er forsinkelsen derimod præget af tekniske fejl med flyet, lasten eller besætningen, har du i mange tilfælde krav på erstatning.

Sådan får du erstatning for flyforsinkelse

Du får erstatning for flyforsinkelse ved at benytte dig af en af de fremragende virksomheder, der til daglig arbejder med dette problem og igennem årene har specialiseret sig inden for dette område.

Nogle flyselskaber er værre end andre, men helt generelt i blandt flyselskaberne er der en tendens til, at flyselskaberne nægter sager og forsøger at undslippe den erstatning, som du reelt er berettiget til.

Derfor er det ofte en nødvendighed at anlægge en sag ved de danske domstole for at få flyselskabet til at udbetale de penge, som du har krav på i kompensation. Det gælder i sær flere af lavprisselskaberne, der ofte kæmper hårdt i mod for ikke at udbetale kompensation til passagerer.

Typisk vil sagsomkostningerne hos en af disse virksomheder koste, hvad der er svarende til 20-25% + moms af kompensationssummen. Hvis du ikke får medhold i kravet om erstatning, vil du ikke blive faktureret for nogle omkostninger. Den valgte virksomhed vil derfor ofte dække alle omkostninger til eventuel advokatbistand samt retsgebyrer.

Grundlaget for at vurdere om man er berettiget til erstatning samt erstatningens størrelse, vil blive fastsat ud fra omfanget af den ekstra rejsetid, rejsens længde og ikke mindst hvilke lande, der bliver rejse mellem.

Der gælder ofte denne hovedregel, at der er mulighed for at få forplejning og gratis telefonopkald efter to timers forsinkelse samt i nogle tilfælde at få hele eller dele af rejsens samlet pris refunderet.

Hvor langt tilbage kan jeg søge om kompensation?

Du kan kræve erstatning for flyrejser, der er helt op til 3 år gamle. Det eneste det kræver er, at du stadig har de rette relevante oplysninger fra din flybillet, din faktura eller dit boarding kort.

Du kan derfor ikke få kompensation for flyrejser, der er mere end 3 år gamle. Heller ikke selvom du har de rette oplysninger.

Ønsker du ligeledes at få dækket diverse ekstraomkostninger m.m., vil du skulle have gemt bonerne herfra, for at kunne få erstatning.

Har du selv svært ved at finde ud af, hvordan du søger om erstatning, så benyt dig af en af disse førnævnte virksomheder, der har specialiseret sig inde for erstatning for flyforsinkelse. De vil med garanti kunne hjælpe dig.

Kan jeg selv søge om erstatning?

Alle kan henvende sig direkte til flyselskabet, som de har brugt og dermed kræve erstatning for forsinkelser. Risikoen ved selv at søge om erstatning, kan du være at blive afvist, da flyselskabet rutinemæssigt ofte påberåber sig, at forsinkelsen skyldes ”særlige omstændigheder”, som har været uden for flyselskabets kontrol.

Et smart move af de mange flyselskaber da de dermed undgår at udbetale erstatning til mange passagerer. Det skal dog ikke forhindrer dig i, at få din kompensation.

Derfor skal du som tidligere nævnt i dette indlæg, benytte dig af en af disse virksomheder, der har hjulpet andre passagerer i lignende situationer.

Ligeledes har de en fornemmelse af, hvornår det vil kunne betale sig for dig at kræve erstatning og hvornår det ikke kan. I og med at de har haft mange andre lignende sager.

Hvis du vinder din sag, vil modparten også komme til at dække udlæg, såsom retsgebyrer og andre omkostninger i forbindelse med at opnå kompensation.

Erstatning for flyforsinkelse
  • Halfdan Timm
5

Resume

Jeg fik kompensation for forsinket fly på ca. 3.000 kroner – det dobbelte af hvad min billet havde kostet.